Quy định & Hình thức thanh toán

  • Cách 1: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi.):

Bước 1: Thành viên tự đặt hàng cho người mua hoặc người mua tự đặt hàng qua link Afiliate của thành viên, hoặc thành viên tự đặt mua hàng.

Bước 2: Khosi365 xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: Khosi365 xác nhận thông tin người mua.

Bước 4: Khosi365 chuyển hàng cho người mua.

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Bước 6: Khosi365 trả tiền doanh thu bán hàng cho NCC vào ví của NCC. Khosi365 trả tiền lợi nhuận hoặc hoa hồng cho người bán vào ví của người bán.

 

  • Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Thành viên tự đặt hàng cho người mua hoặc người mua tự đặt hàng qua link Afiliate của thành viên, hoặc thành viên tự đặt mua hàng.

Bước 2: Khosi365 xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: Khosi365 xác nhận thông tin người mua.

Bước 4: Người mua chuyển khoản thanh toán cho Khosi365.

Bước 5: Khosi365 chuyển hàng cho người mua.

Bước 6: Người mua nhận hàng.

Bước 7: Khosi365 trả tiền doanh thu bán hàng cho NCC vào ví của NCC. Khosi365 trả tiền lợi nhuận hoặc hoa hồng cho người bán vào ví của người bán.

Bài viết liên quan