Giới thiệu thành viên cho KhoSi365 để tạo nguồn thu nhập thụ động

Thu nhập thụ động hàng chục triệu mỗi tháng khi giới thiệu thành viên (Nhà phân phối - Đại lý - Khách mua sỉ - Cộng tác viên - Affiliate) cho khosi365

Bạn được hưởng hoa hồng từ 3% đến 5% doanh thu trên mỗi đơn hàng mỗi khi thành viên mà bạn giới thiệu mua hoặc bán hàng trên khosi365

Để mời thành viên tham gia vào sàn khosi365 bạn chỉ cần gửi link affiliate đăng ký thành viên của bạn cho người bạn muốn giới thiệu

Hoa hồng giới thiệu phát sinh được cộng vào tài khoản thành viên của bạn trên khosi365. Được rút ngay khi đơn hàng của các thành viên được giao thành công cho người mua. 
 

Bài viết liên quan