Chính sách hủy đơn hàng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách hủy đơn hàng này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Khosi365 đảm bảo quyền lợi của NCC về việc quy định các trường hợp CTV có thể hủy đơn hàng và chính sách bồi thường khi CTV hủy đơn hàng.

Tùy theo thời điểm hủy đơn hàng sẽ có các quy định khác nhau. Thời điểm được xác định theo trạng thái đơn hàng. Vì vậy NCC cần thay đổi trạng thái đơn hàng trên hệ thống để làm căn cứ xác thực khi giải quyết hủy đơn hàng.

 

1. Trạng thái đơn hàng: Chờ Xác nhận

CTV có thể hủy đơn hàng trước khi NCC xác nhận đơn hàng. Việc hủy đơn hàng lúc này sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản của CTV.

 

2. Từ Trạng thái đơn hàng Đang xử lý trở đi

CTV không thể hủy đơn hàng. Nếu muốn hủy đơn hàng vui lòng liên hệ NCC để giải quyết. Nếu NCC đồng ý hủy đơn thì đơn hàng của CTV sẽ được hủy. Nếu NCC không đồng ý thì CTV không thể hủy đơn và phải nhận đơn hàng đó. Trường hợp CTV không nhận hàng (hoặc khách của CTV) thì CTV sẽ phải chịu chi phí hoàn đơn.

Phí hoàn đơn sẽ tự động trừ vào tài khoản hoa hồng của CTV. Nếu tài khoản này âm, CTV phải nạp thêm đế ít nhất là 0 thì mới được hoạt động trở lại.

Bài viết liên quan