Chính sách đổi trả & hoàn tiền đơn hàng

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Khosi365 đảm bảo quyền lợi của CTV bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn trả hàng & hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày, kể từ lúc nhận được hàng. Sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.

2. Quy trình trả hàng, hoàn tiền

Việc trả hàng, hoàn tiền sẽ do CTV & NCC thương lượng. Nếu không giải quyết được thì Khosi365 sẽ hỗ trợ hai bên giải quyết. Nếu vẫn không giải quyết được thì có thể nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

3. CTV sẽ được giải quyết trả hàng, hoàn tiền với các lý do sau:

  • CTV(hoặc khách của CTV) đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm

  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển

  • NCC giao sai sản phẩm cho CTV(hoặc khách của CTV) (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

  • Sản phẩm CTV(hoặc khách của CTV) nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà NCC cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

  • NCC đã tự thỏa thuận và đồng ý cho CTV(hoặc khách của CTV) trả hàng

4. CTV(hoặc khách của CTV) sẽ không được trả hàng, hoàn tiền với các lý do sau:

  • Thay đổi ý định mua hàng

  • Quá thời hạn 03 (ba) ngày giải quyết trả hàng, hoàn tiền

4. Tình trạng của hàng trả lại Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, CTV(hoặc khách của CTV) lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Khosi365 khuyến khích CTV(hoặc khách của CTV) chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

5. Chi phí trả hàng

Trường hợp CTV(hoặc khách của CTV) không nhận hàng (thuộc các lý do không được đổi trả) thì CTV sẽ chịu phí hoàn đơn. Phí hoàn đơn sẽ trừ vào tài khoản hoa hồng của CTV.

Trường hợp CTV(hoặc khách của CTV) được chấp nhận trả hàng, phí hoàn đơn sẽ do NCC chịu. Phí hoàn đơn sẽ trừ vào tài khoản của NCC.

Bài viết liên quan